NUDGING OCH BETEENDEFöRäNDRING

Card image cap
 • DURATION
  9 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Other
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-03-22
 • END DATE
  2023-05-23

Applications 2022-11-22 - 2023-03-05

COURSE DESCRIPTION

Målet med den här kursen är att ge dig ökad kunskap om och förståelse kring beteendeförändring. En speciell typ av beteendeförändring som kursen fokuserar på handlar om nudging.

I dagens samhälle finns det många situationer där människor måste förändra sitt beteende för att bättre kunna nå individuella och samhälleliga mål. Nudging och beteendeförändring är viktiga kunskaper för alla personer som försöker förändra andra människor till mer hållbara beteenden.  

Kursen kommer att ge dig kunskap som kan användas för att designa förslag till beteendeförändring i samband med exempelvis organisationsförändringar, samhällsförändringar eller andra typer av händelser som kräver att större grupper ändrar sina beteenden i någon utsträckning. Kursen behandlar även motivationsteori och centrala nya modeller för storskalig beteendeförändring.

Du får ta del av teoretisk kunskap om psykologiska teorier om vad som förändrar människors beteende samt om därtill relevanta praktiskt utformade modeller. Genom att koppla detta till egna verksamhet kan förståelsen för beteendeförändring underlättas.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill stärka sin teoretiska och praktiska förståelse för nudging och beteendeförändring i relation till vissa specifika utmaningar. 

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

courses you may also like