KUNDRESAN: VäGEN TILL KUNDDRIVET VäRDESKAPANDE

Card image cap
 • DURATION
  13 WEEKS
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2024-01-29
 • END DATE
  2024-04-29

Applications 2023-10-17 - 2024-01-14

COURSE DESCRIPTION

Att kunna utveckla och erbjuda en produkt eller tjänst som skapar ett värde för kund är centralt inom verksamheter. För att lyckas med detta behövs kunskap om kunder och deras värdeskapande processer och här kan kundresan vara ett effektivt verktyg. Detta sätter vi fokus på i denna kurs.

Kursen behandlar värdeskapande processer hos kunder - hur värde kan skapas och förstärkas hos kunder, klienter och andra som verksamheten riktar sig till - med fokus på kundresor. Kunskap som du kan använda för att utveckla din verksamhet, få ökad konkurrenskraft och lönsamhet och en bättre förståelse för dina kunder. Du kommer att få lära dig vad en kundresa är och hur det kan vara ett verktyg för att utveckla din verksamhet. Du får också lära dig hur du samlar in kunskap och insikter kring kunder och deras upplevelser med hjälp av olika metoder samt hur du kan använda detta för att identifiera förbättringsmöjligheter i din verksamhet.

Du får ta del av teorier och praktiska verktyg med koppling till aktuell forskning. Kursinnehållet kommer att kopplas till kursdeltagarnas egna verksamheter där du som deltagarna ges möjlighet att diskutera frågor och utmaningar från din verksamhet.

Kursen består digitala föreläsningar, filmer samt digitala workshops med följande tema: observation och intervju som metod, kundresa som verktyg samt värdeskapande processer.

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

courses you may also like