DATADRIVEN TJäNSTEINNOVATION

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-03-27
 • END DATE
  2023-06-02

Applications 2022-11-24 - 2023-03-12

COURSE DESCRIPTION

Genom denna kurs får du ökade kunskaper om datadriven tjänsteinnovation. Du får lära dig mer om hur du kan använda systematisk insamling av användardata som grund för tjänsteutveckling och innovation.

I den här kursen får du lära dig mer om systematisk datainsamling, analys av användardata samt hur företag och organisationer kan använda insikter från detta arbete vid tjänsteutveckling och innovation. Målet är att ge dig ökad kunskap om tekniska verktyg, analysmetoder och etiska samt legala övervägande som ligger till grund för en systematisk insamling av användardata och hur det på ett strukturerat sätt kan utgöra en grund för tjänsteutveckling och innovation.

Kursen behandlar teorier och modeller där olika typer av scenarios för datainsamling och analyser kommer att presenteras och reflekteras av dig utifrån din verksamhet eller tidigare erfarenheter.

Kursen består av fyra moduler där vi fokuserar på:

 • Introduktion till datadriven tjänsteinnovation
 • Verktyg för insamling av data och analysmetoder som grund för insiktsgenerering
 • Affärsmässigt perspektiv av datadriven tjänsteinnovation - hur företag/organisationer kan använda insikter från systematisk insamling och analys av användardata för tjänsteutveckling och innovation
 • Etiska och legala aspekter vid insamling av användardata

Du lär dig att

Efter genomgången kurs kommer du ha en ökad förståelse för:

 • Vilka verktyg som kan användas för systematisk datainsamling och analys
 • Hur detta arbete kan gynna företag/organisationer vid tjänsteutveckling och innovation
 • Hur företag/organisationer kan arbeta systematiskt med den förändrings- och förnyelseprocess som systematisk datainsamling och analys innebär
 • Hur företag/organisation kan tillvarata användares personliga integritet vid systematiskt insamlande och analys av användardata

För vem? 

För dig som arbetar med eller är intresserad av datadriven innovation och vill lära dig mer om systematisk datainsamling, analys av användardata samt hur företag och organisationer kan använda insikter från detta arbete vid tjänsteutveckling och innovation. 

Information och anmälan

Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.
Kursinnehållet baseras på forskning och är utvecklat i dialog med näringslivet. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Anmäl ditt intresse till kursen via kursens webbplats.

Välkommen!

courses you may also like