TJäNSTEFIERING – FRåN TEORI TILL PRAKTIK

Card image cap
 • DURATION
  6 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Other
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2024-03-04
 • END DATE
  2024-01-23

Applications 2023-10-17 - 2024-02-08

COURSE DESCRIPTION

Vill du ta din organisation till nästa nivå och skapa mer värde för dina kunder? Vill du fördjupa dina kunskaper om tjänstefiering, tjänsteekosystem och cirkulär omställning? Då är detta en kurs för dig! Denna kurs kan även vara intressant för dig som tidigare läst vår kurs Introduktion till tjänstefiering.

FÖR VEM?
Detta är en vidareutveckling av kursen "Introduktion till tjänstefiering" och vänder sig till dig som är yrkesverksam, främst inom tillverkande företag men även inom tjänsteföretag eller offentlig sektor, och som är intresserade av tjänstefiering och arbetar med tjänste- och verksamhetsutveckling.

INNEHÅLL
Genom den här kursen får du fördjupa dig inom tjänstefiering samt diskutera och dela erfarenheter med forskare och kursdeltagare. Du kommer att lära dig om tjänsteekosystem, värdeskapande och hållbarhet med särskilt fokus på företag inom tillverkningsindustrin, men modeller och teorier som presenteras under kursens gång är även är applicerbara för andra organisationer. Du får tillgång till konkreta modeller, teorier och verktyg som kan underlätta företags eller organisations förändringsprocess mot tjänstefiering.

Efter genomgången kurs kommer du att ha utvecklat en plan för hur den egna organisationen praktiskt kan genomföra den förändringsprocess som tjänstefiering innebär.

DU LÄR DIG ATT:
Förklara, analysera och kritiskt reflektera kring hur företag kan skapa värde för sina kunder, sig själva och andra aktörer i tjänsteekosystemet genom ett utökat tjänsteerbjudande

Utifrån teorier kring cirkulär ekonomi och cirkulära strategier visa hur tjänster kan användas som möjliggörare för den cirkulära omställningen

Diskutera begrepp, modeller, teorier och metoder inom tjänstefiering med stöd i relevant teoribildning planera, bedöma och kritiskt reflektera kring hur tjänstefiering kan gå till i praktiken.

TJÄNSTEFIERING ÄR VIKTIGT INOM OLIKA VERKSAMHETER OCH SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR:
Ökad konkurrenskraft: Tjänstefiering innebär att ett företag fokuserar på att erbjuda tjänster istället för enbart produkter. Detta kan öka företagets konkurrenskraft genom att det kan differentiera sig från sina konkurrenter och erbjuda en mer komplett lösning till kunderna.

Förbättrad kundupplevelse: Genom att fokusera på tjänster kan ett företag skapa en bättre kundupplevelse genom att erbjuda tjänster som stödjer och förbättrar användningen av produkterna. Detta kan leda till mer lojala kunder och ökad kundnöjdhet.

Ökad lönsamhet: Genom att erbjuda tjänster kan ett företag öka sina intäkter och lönsamhet. Tjänster kan ofta säljas till högre priser än produkter och kan också bidra till att bygga relationer med kunderna och generera uppsäljning och förlängning av avtal.

Anpassning till förändrade marknadstrender: Marknaden förändras ständigt och företag som kan anpassa sig till dessa förändringar har större chanser att överleva och växa. Tjänstefiering kan hjälpa företag att anpassa sig till nya marknadstrender och behov hos kunderna.

GENOMFÖRANDE
Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande på seminarier. En central del i kursen är att deltagarna reflekterar kring tillämpning av begrepp, teorier, modeller och metoder på sina egna organisationer samt delar erfarenheter med varandra. Diskussionerna utgår från deltagarnas frågor och utmaningar i sitt arbete, och därför skapas kursens innehåll till viss del av deltagarna själva. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Kursens mål examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

BEHÖRIGHETSKRAV
90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Läs mer >

courses you may also like